Vrijwilligers

De activiteiten van Helianthus worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van onze vrijwilligers. We vinden het heel belangrijk dat onze vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en vervolgens goed opgeleid worden, zodat ze de gasten optimaal kunnen begeleiden.

Het selecteren en inwerken van vrijwilligers, maar ook de begeleiding en evaluatie van de activiteiten, gebeurt op basis van door het centrum opgestelde richtlijnen en door een vast team van vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een intakegesprek gevoerd. Omdat wij een sociaal veilige omgeving belangrijk vinden, wordt door Helianthus een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Zonder VOG kan je niet in Helianthus werken.

Voor de afzonderlijke activiteiten zal zoveel mogelijk worden gewerkt met teams met een vaste samenstelling. Alle vrijwilligers ondertekenen het privacybeleid, richtlijnen omtrent gedrag en een geheimhoudingsverklaring bij aanvang van de werkzaamheden voor het centrum.

Er is maandelijks overleg met elkaar, om de organisatie samen op professionele wijze draaiende te kunnen houden. Het overleg wordt geleid door de coördinator van de vrijwilligers. Per 1 september 2022 is Angelique Verhoef als betaalde coördinator in dienst gekomen.

Voor de vrijwilligers is een WA-verzekering afgesloten.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij Helianthus zijn Mira Doornheim en Christie van As van Valienta, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-0607608. Vrijwilligers kunnen in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag praten (zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie).