Vrijwilligers

De organisatie van Helianthus is mogelijk door de belangeloze inzet van vrijwilligers. Werving van vrijwilligers vindt plaats door publiciteit te geven aan de komst van het centrum in Dordrecht  en door de relatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis, waar al ruim 650 vrijwilligers werkzaam zijn. Ook het netwerk van het Comité van aanbeveling is een belangrijke bron voor de werving van vrijwilligers.

Helianthus vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd worden en vervolgens goed opgeleid zodat de gasten optimaal begeleid worden. Het selecteren en inwerken van vrijwilligers, maar ook de begeleiding en evaluatie van de activiteiten gebeurt op basis van door het centrum opgestelde richtlijnen en door een vast team van vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Voor de afzonderlijke activiteiten zal zoveel als mogelijk is gewerkt worden met teams met een vaste samenstelling. Alle vrijwilligers ondertekenen het privacy beleid, richtlijnen omtrent gedrag en een geheimhoudingsverklaring bij aanvang werkzaamheden voor het centrum.

Gestart wordt met een maandelijks overleg om met elkaar een professionele organisatie op te zetten. Het overleg wordt geleid door de coördinator van de vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is een WA verzekering afgesloten.

Per 1 september 2022 is Angelique Verhoef als betaalde coördinator in dienst gekomen.