Privacy

Centrum Helianthus werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We vatten de belangrijkste feiten rondom AVG, de nieuw wet op bescherming persoonsgegevens, voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe wij uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data)
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij Centrum Helianthus goed beschermd.
  • U heeft het recht intrekking van uw toestemming, op wijziging van uw gegevens en beperking van de verwerking van uw gegevens.
  • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

    Indien u klachten heeft kunt u dit kenbaar maken aan de coördinator. Indien dit niet voldoende is door middel van een brief gestuurd ten aanzien van Bestuur Helianthus, Singel 28, 3311 SJ Dordrecht.