Helianthus

In 2013 zijn twee initiatieven bij elkaar gekomen. Ervaringsdeskundigen hebben contact gezocht met het Albert Schweitzer ziekenhuis voor het opzetten van een Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Parallel werd door de stichting Hans den Ouden Marathon aangegeven dat zij de opbrengst van hun muziekmarathon 2014 wilden bestemmen voor een nog op te zetten inloophuis. Dit heeft geleid tot de realisering in december 2014 van een zelfstandige stichting Inloophuis Dordrecht opererend onder de naam Inloophuis Helianthus. Helianthus is de botanische naam voor Zonnebloem en staat voor kracht en het meedraaien met de zon wat staat voor positieve energie.

Helianthus is een informele ontmoetingsplaats welke gerund wordt door vrijwilligers.

De deur staat open!

Iedereen die zelf kanker heeft, of waarvan iemand in de naaste omgeving kanker heeft (gehad) kan zonder afspraak binnenlopen bij Helianthus. Alles kan en niets hoeft. U kunt hier een kop koffie drinken, uw verhaal vertellen, informatie vragen, aan een activiteit deelnemen.

 

Naamsverandering

Helianthus is lid van de branche vereniging IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologische zorg). Er zijn in Nederland 75 inloophuizen met 81 locaties. De IPSO verzorgt trainingen voor vrijwilligers, onderhoudt contacten met de overheid, verzekeraars en andere oncologische gerelateerde organisaties en dergelijke. Sinds 1 januari 2022 hebben alle inloophuizen hun ondertitel van hun naam veranderd van inloophuis naar centrum. Hierdoor geven alle centra aan dat zij bij elkaar horen. Inloophuis Helianthus heet vanaf nu:
Helianthus, centrum voor leven met en na kanker