Sociale kaart – Levensvragen levenseinde

Levensvragen:

kwf.nl/kanker/leven-met-kanker/niet-meer-beter-worden

wilsverklaring.info
informatie over wilsverklaringen

rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
levenseinde en wetgeving

expertisecentrumeuthanasie.nl
Info voor patiënten en professionals.

www.nvve.nl
Nederlandse vereniging voor vrijwillig levenseinde.

Paliatieve zorg:

www.netwerkpalliatievezorg.nl
Adressen voor palliatieve zorg.

www.regelhulp.nl
regelhulp en thuiszorg. Is van ministerie van VWS voor praktische hulp op alle gebieden.

www.verwijsgidskanker.nl
Is van IKNL

www.mantelzorg.nl
Hulp voor mantelzorgers op alle gebieden

www.zorgMies.nl
Hulp op alle fronten 078-7820560.

www.vptz.nl
Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg

www.agora.nl
Mentale zorg en ondersteuning in palliatieve levensfase

Persoonlijk afscheid:

www.marloesvanzoelen.nl
Een persoonlijk schilderij laten maken

www.koesterliedjes.nl
Een persoonlijk afscheidslied schrijven

www.stichtingkomma.nl
Je persoonlijke levensverhaal opschrijven

www.zorgkaartnederland.nl/hospice
Zoek een hospice in je regio