Onderzoek bewijst meerwaarde inloophuis

Onderstaand bericht hebben wij vorige week verstuurd naar alle kranten in onze omgeving. De IPSO heeft deze rondgestuurd naar alle landelijke kranten. Het betreffende onderzoek toont het positieve effect van bezoeken aan inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten.  De belangrijkste conclusie voor ons is dat het inloophuis een belangrijke bijdrage levert om mensen getroffen door kanker een betere levensvisie te geven. Meer mensen weer aan het werk, positievere kijk op de toekomst, goed gevoel door contacten met de medemens. En dát is waarom wij dit met zijn allen doen!

Met vriendelijke groet, Marian Kemmeren, Coördinator inloophuis Helianthus

Vrijwilligersmarkt dinsdag 26 maart van 19.00-21.30 uur

van www.AD.nl/dordrecht

Voor mensen die (bijna) met pensioen gaan, maar nog niet toe zijn aan stilzitten, houdt Vrijwilligershuis Drechtsteden dinsdag 26 maart een vrijwilligersmarkt waarbij ruim zestig organisaties aanwezig zijn. Ook inloophuis Helianthus is present op deze markt. De vrijwilligersmarkt is op dinsdag 26 maart van 19.00 tot 21.30 uur in het Event Center aan de Weeskinderendijk in Dordrecht (bij de Zwijndrechtse brug).

Wereldkankerdag 4 februari 2019

Op 11 januari is de vernieuwde website www.wereldkankerdag.nl live gegaan. Hiermee is officieel de aftrap gegeven voor de Wereldkankerdagcampagne van 2019. Dit jaar hebben zich ruim 140 organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale (na)zorg aangesloten. Samen vragen we aandacht voor de impact van kanker én voor het brede aanbod aan informatie, zorg en ondersteuning. De jaarlijkse campagne is een initatief van Care for Cancer, IKNL, IPSO, Kanker.nl, KWF Kankerbestrijding en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wordt financieel mogelijk gemaakt door KWF, IKNL en WKOF.

Website ‘Kanker doet veel met je’ helpt patiënten met psychosociale klachten

Ruim 86% procent van de patiënten met kanker in Nederland ervaart tijdens en na de behandeling klachten en problemen op het gebied van vermoeidheid, angst, somberheid, relatie en financiën. Veel van deze patiënten zoeken geen hulp, terwijl ze daar wel baat bij zouden kunnen hebben. Daarom is de website ‘Kanker doet veel met je’ ontwikkeld. Deze legt in gewone taal uit wat psychosociale klachten zijn, hoe je daarover kunt praten en welke hulp er is. Sinds vandaag staat de website online.:  www.kanker.nl/kankerdoetveelmetje

Lees verder