Subsidie van Gemeente voor inloophuis Helianthus

Het inloophuis krijgt volgend jaar een subsidie van € 25.000,– van de Gemeente Dordrecht. Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor dit mooie bedrag.
(Zie bijgevoegd artikel uit het AD d.d. 16/11/17)
Raad subsidie 2018 AD 16-11-2017