Informatie-avond SamenLoop voor Hoop 1 juni 2017

Informatieavond SamenLoop voor Hoop op donderdag 1 juni in Inloophuis Helianthus i.s.m het KWF. Aanvang: 19.30 uur.

Wie ooit de diagnose kanker te horen heeft gekregen, kan zich aanmelden als eregast. Eregasten betalen geen inschrijfgeld en hebben een speciaal plekje tijdens de SamenLoop. Inloophuis Helianthus uit Dordrecht biedt eregasten tijdens dit evenement een speciaal programma aan.

Aanmelden als eregast
Wilt u als eregast meedoen met de SamenLoop? Op donderdag 1 juni a.s. kunt u hierover alles te weten komen in inloophuis Helianthus tijdens een voorlichtingsavond. Aanmelding hiervoor via
inschrijven@inloophuishelianthus.nl

Ook bij deze SamenLoop voor Hoop zal het Inloophuis Heliantus uit Dordrecht het gehele programma voor de eregasten voor haar rekening nemen.
Op diverse momenten tijdens de SamenLoop voor Hoop staan we stil bij kanker en bij onze eregasten. De saamhorigheid is voelbaar, we geven steun en medeleven aan wie dat wil.

Kaarsenzakken
Die saamhorigheid, medeleven met- en steun aan elkaar uit zich onder meer in duizenden kaarsenzakken langs de hele route: papieren zakken voorzien van een foto, tekening of persoonlijke boodschap aan bijvoorbeeld een dierbare. Voor het vallen van de avond worden de kaarsen in de kaarsenzakken ontstoken zodat zij ’s avonds en ’s nachts langs de hele route een warme en sfeervolle zee van licht en persoonlijke uitingen vormen. Op de Markt komt een speciaal bord te staan waarop de verlichte kaarsenzakken worden geplaatst en samen de tekst ‘Hoop = Leven’ vormen.

De kaarsenzakken blijven tot en met de sluitingsceremonie staan. Na de sluitingsceremonie kan iedereen desgewenst zijn of haar kaarsenzak(ken) meenemen. Achtergebleven kaarsenzakken worden later door de organisatie weggehaald.

Voor meer informatie over de SamenLoop voor Hoop zie www.samenloopvoorhoop.nl/papendrecht
 e-mailadres: papendrecht@samenloopvoorhoop.nl.