Heropening inloophuis 8 juli 2020

Na een bewogen voorjaar zijn we allemaal op weg naar een nieuwe werkelijkheid. We zijn uit de “intelligente lockdown” zoals de minister-president het zegt en de regels zijn versoepeld. We hopen dat u allemaal deze afgelopen maanden zo goed en kwaad als het was bent door gekomen. 

Ook het inloophuis is zoals u allemaal weet noodgedwongen gesloten geweest. Veel groepen hebben onderling contact gehad en onze gastvrouwen hebben veel van onze gasten telefonisch gesproken. Maar we zijn weer toe aan elkaar weer écht zien en te spreken. We willen langzaam aan weer opstarten. We beginnen met één maal per week een koffiemoment te houden. In juli en augustus zal het inloophuis vanaf deze week iedere woensdag open zijn van 10.30 tot 12.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden maar uw naam en adres worden bij binnenkomst wel genoteerd. Zoals u weet hebben wij heel veel ruimte en is het zo dat er veel mensen langskomen verdelen we dat over ons hele huis. Wel vragen wij of u indien u (corona) klachten heeft een bezoek aan het inloophuis wilt uitstellen, dan houden we telefonisch contact.

Natuurlijk hebben we ook een aantal maatregelen genomen om uw én onze veiligheid te garanderen. Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten en wij vragen u om gelijk naar een stoel te lopen en zo min mogelijk heen en weer te lopen. De stoelen staan op gepaste afstand. Handen geven is niet meer van deze tijd maar een vriendelijk knik en groet wordt op prijs gesteld. Verder vragen wij u om de aanwijzingen van onze gastvrouwen op te volgen.
Bijgevoegd vind u een document waarin we onze regels nogmaals uiteen zetten. Eén wil ik speciaal benoemen: wij stellen het op prijs indien u na toiletbezoek een schoonmaakdoekje (liggen klaar bij de toiletten) over deurknoppen, kraan, spoeldrukknop en toiletbril wilt halen. Deze kunt u daarna in de afvalbak werpen. 

Wij volgen de regels van het RIVM, op hun website staat alles duidelijk uitgelegd. Indien overheidsmaatregelen veranderen zullen ook wij ons beleid aanpassen. 

Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen direct weer zal komen, dat geldt voor gasten maar is ook zo voor onze vrijwilligers. En dat is prima. We vinden het fijn elkaar weer te kunnen zien en te spreken maar als het moet kan dat ook via de telefoon.

Tot ziens en voor nu: keep save,

Met vriendelijke groet,
namens het vrijwilligersteam inloophuis Helianthus,
Marian Kemmeren, coördinator.

Maatregelen Covid-19