Digitale leskoffers Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker ondersteunt gezinnen van een kind met kanker in alle fasen van de behandeling. Zoals u misschien weet gaat ook het onderwijs aan zieke  kinderen ons aan het hart. In een onzekere en zware periode biedt school houvast en afleiding. Veel zieke kinderen gaan graag naar school en dit stelt de leerkracht voor uitdagingen. Zij hebben daarom leskoffers  ontwikkeld die scholen kunnen lenen als een leerling kanker heeft. De leerkracht vindt er  informatie en lesmateriaal wat gebruikt kan worden ter ondersteuning van het zieke kind, de leerlingen en ouders.
Voor meer info kijk op hun website:

www.vokk.nl