Café Doodgewoon donderdag 14 jan. 2016 19.30- 21.00 uur

Café Doodgewoon: ‘Ondersteuning thuis als het ingewikkeld wordt’
Donderdag 14 januari 2016 van 19.30
– 21.00 uur is er in Inloophuis Helianthus in Dordrecht weer een Café Doodgewoon, ontmoetingssalon voor ongeneeslijk zieken. Thema deze avond is ‘Ondersteuning thuis als het ingewikkeld wordt’.
Ofwel: wat zijn de (ondersteunings)mogelijkheden om bij een ongeneeslijke ziekte zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Gastvrouw Geertruid van Merwijk zal hierover met Graziëlle Stofberg, casemanager palliatieve zorg en Inez Tito van Aafje Thuiszorg in gesprek gaan. Jaarlijks krijgen 80.000 mensen te horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Mensen vragen zich af hoe ze kunnen  meedenken, meepraten en vooral meebeslissen over eventuele behandelingen. En op welke manier betrekken ze hun naasten hierbij? Ook emotionele aspecten zoals boosheid, machteloosheid, angst  en verdriet spelen een rol. Het is niet eenvoudig hier mee om te gaan. Om mensen hierin te ondersteunen organiseren inloophuis Helianthus en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland vanaf dit najaar weer maandelijks Café Doodgewoon. Doelstelling van het Café is lotgenotencontact, een luisterend oor, ontspanning in een vertrouwde omgeving. Een plaats ter bemoediging, waar mensen zonder veel uitleg te hoeven geven even zichzelf kunnen zijn. Café Doodgewoon plant 1x per twee maanden een gespreksavond rond een bepaald thema. Er wordt ingegaan  op verschillende aspecten die tijdens het ziekteproces een rol kunnen spelen. Gastvrouw Geertruid van Merwijk, specialist ouderen-geneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, gaat elke bijeenkomst met een deskundige in gesprek over een specifiek thema. Ook de aanwezigen krijgen de gelegenheid hun vragen aan de spreker te stellen.
Iedereen die te maken heeft  met een ongeneeslijke ziekte of zieke en in de regio Drechtsteden woont, is van harte welkom in Inloophuis Helianthus aan de Singel 28 in Dordrecht. Toegang is gratis. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar, om 19.30 uur begint het Café. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar na te praten. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Café Doodgewoon is een initiatief van de zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Inloophuis Helianthus staat voor het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten in Dordrecht en omgeving.

Klik op onderstaande link om de flyer te downloaden in PDF formaat:

Flyer cafe doodgewoon 14 januari 2016